#AQR #family

Gia đình AQR

Chúng tôi cần bạn nỗ lực cùng chúng tôi để tạo nên 1 hệ sinh thái tuyệt vời.
#Mr. Cường – Founder & Managing Director – AQR Co., Ltd

Đại lý cấp 2
Đặc quyền hỗ trợ giá đến 30%
mức nạp đại lý tối thiểu 1.000.000đ
Đại lý cấp 1
Đặc quyền hỗ trợ giá đến 50%
mức nạp đại lý tối thiểu 5.000.000đ

Đại lý vùng độc quyền

Độc quyền ở đây nghĩa là các đại lý cấp 1 và cấp 2 đăng ký tham gia công ty sẽ được gửi thông tin qua bạn để bạn quản lý. Bạn được phép cấp quyền đại lý cấp 1 và cấp 2 cho bất kỳ ai nhưng phải báo cáo về công ty để lấy giấy chứng nhận.
Đại lý cấp 1 và cấp 2 sẽ liên lạc với bạn để nhập hàng. Chúng tôi có nhiệm vụ điều phối hàng về cho bạn.

Đặc quyền hỗ trợ giá đến 60%
mức nạp đại lý tối thiểu 50.000.000đ

+0K

Khách hàng

+0k

Trang cá nhân

+0k

QR Link

+0

Đại lý độc quyền