200.000

Thẻ nhựa VIP

Sản phẩm AQR ChipVIP

AQR là thẻ cá nhân thông minh cung cấp nền tảng tích hợp tất cả thông tin cần thiết mà người dùng sử dụng để Trao Đổi và Kết Nối.

Thẻ cá nhân thông minh AQR không yêu cầu người dùng cung cấp quyền truy cập và mật khẩu của các trang mạng xã hội

0
  • Giá tùy chọn: 0
  • Giá sản phẩm: 200.000
  • Toàn bộ: 0
- +

Additional information

Color

Blue